Rohjeta_main_tausta.jpg
 

ROHJETA ADVISORS

 

....STRATEGIAN JA JOHTAMISEN NEUVONANTAJA..STRATEGY AND LEADERSHIP ADVISORY....

 
 
 
 

....mitä voit odottaa meiltä?..What you can expect from US....

 
 
 

....Rohjeta on strategian ja johtamisen neuvonantaja. Tuemme ja kiritämme asiakkaitamme toimialojen murroksessa – neljännen teollisen vallankumouksen keskellä. .. Rohjeta Advisors is a practical, no-nonsense strategy and leadership advisory that helps clients succeed in the midst of an industrial revolution. ....

space

 
 
 

....SELKEÄ SUUNTA..CLEAR DIRECTION....

....

STRATEGIATYÖ

..

STRATEGY WORK

....
....

DIGITAL HEALTH CHECK

..

DIGITAL HEALTH CHECK

....
....

STRATEGISET KEHITTÄMISHANKKEET

..

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS

....

....
Digitaalinen murros haastaa liiketoimintalleja mutta avaa samalla myös uusia mahdollisuuksia. Hahmotamme yhdessä, mitä tämä muutos tarkoittaa käytännössä ja miten sen avulla luodaan asiakkaille uutta arvoa.

Konkretisoimme strategisen muutoksen ja kiteytämme sen puhuttelevaan muotoon. Olemme tukena haastavien ja tärkeiden muutoshankkeiden toteuttamisessa. 

..

The digitalising world challenges and changes current business models, but at the same time creates new possibilities. Together, we will identify what these changes and possibilities are and how they allow you to create added value for your customers.

We will help you to implement the challenging and essential organizational transformations.

....

....JOHTAMINEN 4.0..LEADERSHIP 4.0....

....

JOHTORYHMÄTYÖN KEHITTÄMINEN

..

MANAGEMENT TEAM DEVELOPMENT

....
....

JOHDON COACHING

..

LEADERSHIP COACHING

....

....

YRITYSKULTTUURI 4.0

..

ORGANIZATIONAL CULTURE 4.0

....

....
Neljännessä teollisessa vallankumouksessa menestyminen on ennen kaikkea johtamishaaste, ei teknologia-kysymys. Kehitämme johtoryhmien toimintamuotoja sekä toimimme johdon valmentajana ja sparraajana muutostilanteissa. 

Autamme asiakkaitamme löytämään yrityskulttuurista kestävän kilpailuedun.

..

We develop management practices, coach and spar management teams, and support leaders during periods of transition. We act as a trusted advisor to our clients and we help businesses through difficulties and challenges in the changing environment.

We will help you to advance organizational culture that creates competitive advantage.

....

 

space

 

....Työskentelemme nopeissa ja intensiivisissä sprinteissä pitkien ja raskaiden suunnitteluprosessien sijaan – ne pakottavat sekä meidät että asiakkaan samaan konkreettista aikaan nopeasti.

..We work in short and intensive sprints instead of long and cumbersome planning processes – this forces both us and the customer to achieve concrete results quickly. ....

Hinnoittelumme perustuu kiinteisiin hintoihin, joihin ei lisätä epämääräisiä tai vaikeasti hahmotettavia sivu- tai lisälukuja, maksat vain saamistasi tuloksista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, et myöskään maksa. .. Our pricing is based on fixed prices. No additional fees or complex pricing systems; you only pay for the results you receive. If you are not satisfied, you do not need to pay. ....

 
 
 
 
KIMMO-portrait-round-web.png
 

Kimmo Suominen

....

Kimmo Suominen (KM, TkT) on Suomen johtava strategiavaikuttamisen asiantuntija. Hän on toiminut urallaan liikkeenjohtajana, konsulttina ja organisaatiotutkijana.

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) palkitsi Kimmon väitöskirjan parhaana strategia-aiheisena tutkimuksena vuonna 2011. Lisäksi hän on ollut kirjoittamassa monia suosittuja liikkeenjohdon kirjoja

Rohjetassa Kimmo on erikoistunut ketterään strategiatyöhon sekä vaativiin muutosprojekteihin, joissa korostuvat inhimilliset lainalaisuudet. Asiakkaat arvostavat Kimmon kykyä löytää ja kiteyttää olennainen laajoista kokonaisuuksista sekä saada aikaan konkreettisia tuloksia vaativissa aikatauluissa. Hänen toimeksiantonsa liikkuvat usein digitaalisen murroksen haasteiden ja mahdollisuuksien ympärillä.

..

Kimmo Suominen (M.Ed., D.Sc.) is a leading expert in strategy work in Finland. During his career, Kimmo has worked as a business executive, management consultant and organizational researcher.

In 2011, Kimmo’s doctoral thesis was selected as the best strategy-themed dissertation by the Strategic Management Society of Finland. In addition, Kimmo has co-authored several business books on strategic management.

At Rohjeta, Kimmo specializes in strategy work and demanding change management projects. Clients appreciate Kimmo’s ability to identify the essential in complex entities and to achieve concrete results in a demanding timeframe. His work revolves around the challenges and possibilities brought by the age of digital transformation.

....
 

 
Jouni Heinonen, Rohjeta Advisors
 

Jouni Heinonen

....

Jouni Heinonen  (VTM, MBA) on Suomen tunnetuin strategisen maineenhallinnan neuvonantaja. Hänellä on pitkä tausta yrittäjänä, liikkeenjohtajana ja hallitusammattilaisena.

Asiantuntijaorganisaation johtamisen lisäksi Jounilla kokemusta useista eri toimialoista, kuten mm. finanssi-, energia- ja metsäsektorista. Lisäksi hänellä on kokemusta kansainvälisestä johtoryhmätyöskentelystä. Jouni on myös kirjoittanut useita liikkeenjohdon ammattikirjoja, ja hän on suosittu luennoitsija.

Rohjetassa Jounin erikoisalaa ovat strategia- ja muutosprojektit, yrityskulttuuri, johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn kehittäminen sekä johdon coaching. Asiakkaat kehuvat erityisesti hänen kykyään haastaa perinteistä ajattelua ja innovoida uusia lähestymistapoja käytännöllisellä ’jalat maassa´ -otteella. 

..

Jouni Heinonen (M.Soc.Sci., MBA) is the most renowned strategic reputation management advisor in Finland. Jouni has years of experience as an entrepreneur, business executive and board professional. 

In addition to professional organizations, Jouni also has experience in several other fields, including finance, energy, and the forest industry. Jouni also has experience in international management team work. Jouni has written several books on business management and he is a popular lecturer.

At Rohjeta, Jouni specializes in strategy and change management projects, organizational culture, management team development, and leadership coaching. Clients are particularly impressed with his ability to challenge traditional ideas and innovate creative approaches with a practical attitude.

....

 
 
Jussi Heimonen, Rohjeta Advisors
 

Jussi Heimonen

....

Jussi Heimonen (FM, MBA) on Suomen kokeneimpia strategiafasilitaattoreita. Jussilla on pitkä työkokemus prosessiteollisuuden johtotehtävistä koti- ja ulkomailta sekä vähittäiskaupan alalta.

Tehtaanjohtajana toimiessaan Jussi oli sekä käynnistämässä uusia tehtaita, että ajamassa tuotantolaitoksia alas. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus kansainvälisistä johtoryhmistä ja hallituksista.

 Rohjetassa Jussi on keskittynyt strategiafasilitoinnin ohella ylimmän johdon valmennukseen sekä johtoryhmätyön kehittämiseen. Jussin asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia, ja monet johtajat pitävät häntä vuodesta toiseen luotettuna neuvonantajanaan omien organisaatioidensa kiperimmissä johtamishaasteissa. Jussi toimii luontevasti erilaisissa kulttuureissa ja työskentelee kuudella kielellä.

..

Jussi Heimonen (M.Sc., MBA) is one of the most experienced strategy facilitators in Finland. Jussi has extensive leadership experience in the process industry, both in Finland and abroad. Jussi has also worked in the retail industry. 

When working as a plant manager in the process industry, Jussi was involved in several plant startups and shutdowns. In addition, Jussi has years of experience in international business management and company boards. 

 At Rohjeta, Jussi specializes in strategy facilitation, executive coaching, and management development. Jussi has built long-term customer relationships, and year after year, several C-level executives count on Jussi as a trusted advisor to help them tackle the most complex leadership challenges. Jussi has experience with many different cultures and speaks six languages.

....

 
Timo Johansson, Rohjeta Advisors
 

Timo Johansson

....

Timo Johansson (DI, MBA) on Suomen kokeneimpia prosessiteollisuuden johtajia. Timo eteni monipuolisella urallaan paikallisista operatiivisista tehtävistä rakentamaan ja luotsaamaan oman alansa johtavia tuotantoyksiköitä eri puolilla maailmaa.

Timon sydämenasia on ihmisten kehittäminen ja valmentaminen, jota hän on tehnyt menestyksellisesti johtajana eri kulttuureissa. Hänen erityisosaamistaan on saada erilaiset sidosryhmät sitoutumaan ja innostumaan haastavista strategisista tavoitteista.

Rohjetassa Timo keskittyy ylimmän johdon ja esimiesten sparraamiseen ja kehittämiseen vaativissa johtamishaasteissa. Hänellä on myös mittava kokemus kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta, ja hän tuntee Kiinan erityisen hyvin liiketoimintaympäristönä ja kulttuurina.

..

Timo Johansson (M.Sc., MBA) is one of Finland’s most experienced business executives in the process manufacturing industry. During his exceptional career he rose through the ranks from a local operator to a general manager with an overall responsibility for the industry’s leading production plants all over the world.

People development and coaching has been always close to Timo’s heart. He is an expert in engaging stakeholders with demanding strategic plans and inspiring people at all levels of an organization to reach challenging business goals.

At Rohjeta, Timo focuses on developing and coaching C-level executives and middle managers in their leadership challenges. He is extensively experienced in international business relations and knows the Chinese business environment and culture particularly well.

....

 
rohjeta-quote_background.png
 
 
 
....Digitaalisessa murroksessa ei ole kyse vain teknologisesta vallankumouksesta, vaan ennen kaikkea johtamisen, kulttuurin ja viestinnän isosta muutoksesta. .. The digital transformation is more than a technological revolution: it also requires a major change in leadership, culture and communication practices. ....
 
 

ROHJETA ADVISORS

....TARINAMME..OUR STORY....

....
Rohjeta sai alkunsa ongelmasta.

Emme saaneet aina tolkkua digikeskustelusta. Mitä siitä pitäisi ajatella – ja mitä pitäisi ennen kaikkea tehdä? Huomasimme, että sama haaste piinasi myös monia yrityksiä ja johtoryhmiä.

Tunnistimme samanaikaisesti, että olemme nähneet digitalisaation vaikutuksista vain murto-osan. Esimerkiksi teollinen internet (Industry 4.0 ja IIoT), josta puhutaan neljäntenä teollisena vallankumouksena, tekee vasta tuloaan. Sen seurauksena toimialojen ansaintalogiikat murtuvat, ja ihmiset tarvitset uudenlaista osaamista.

Huomionarvioista on kuitenkin sekin, että digitaalisen edelläkävijän maineen jo saavuttaneet yritykset nauttivat suurempaa arvostusta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa kuin niiden verrokit.

Asiaa aikamme pähkäiltyämme perustimme alkuvuodesta 2017 käytännöllisen ja ratkaisukeskeisen konsulttitoimiston, jonka otteista paistaisi uudenlainen ote.

..

Rohjeta originated from a problem.

We couldn’t quite make sense of the discussion around digitalization. What to think of it, or, more importantly, what to do to keep up with the changing world? We noticed that this problem was common among many other companies as well.

We also recognised that we have only seen a fraction of the impact of digitalisation. For example, the Industrial Internet (Industry 4.0 and IIoT), the so-called fourth industrial revolution, is only just getting started. The revolution will change revenue generation models in different industries, and as a result, people will need to acquire new knowledge and skills. 

The fact is that companies which have already achieved the reputation of being digital pioneers enjoy greater appreciation among customers and stakeholders than their competitors.

After giving careful thought to the matter, we founded our practical and solution-oriented consultation agency in early 2017.

....

....
Liikkeenjohdon konsultti 4.0.

Elämme samassa murroksessa kuin asiakkaamme. Mikään toimiala, mukaan lukien omamme, ei ole turvassa uudenlaiselta kilpailulta. Haastajat luovat arvoa siellä, mistä sitä ei ole aikaisemmin osattu hakea

Nimemme Rohjeta on silti kannustanut sekä meitä että asiakkaitamme katsomaan totuttujen totuuksien taakse. Ei siksi, että se olisi itseisarvoista, vaan siksi, että ailahteleva maailma ei seuraa vanhoja toimintatapoja.

Yliarvioimme usein muutoksen vaikutukset lyhyellä tähtäimellä ja aliarvioimme ne pitkässä juoksussa. Viheliäisen ajastamme tekee kuitenkin murroksen laajuus ja hahmottomuus – niin moni asia muuttuu samanaikaisesti ja ennakoimattomasti.

Juuri tästä syystä uskomme, että strategisen ajattelun ja johtamisen merkitys korostuvat – ja saavat samalla uusia muotoja ja malleja.

..

Management consultancy 4.0.

We are undergoing the same change as our customers. No industry is safe from new competition, including our own. Contenders create value where none was expected to exist before.

We encourage our customers to challenge old truths and think outside the box because the digitalising world constantly challenges old ways of doing things.

We tend to overestimate the short-term effects of change and underestimate the long-term effects of change. The scope and complexity of the digital revolution is what makes this era particularly challenging – many things are changing simultaneously and unpredictably.

That is why we believe that strategic thinking and leadership will become increasingly important – and, at the same time, they will take on new forms and new shapes.

....

....
Keskiössä strategia ja johtaminen.

Rohjetasta on muotoutunut strategiseen johtamiseen erikoistunut johdon neuvonantaja. Merkittävä osa liikevaihdostamme tulee Suomen rajojen ulkopuolelta – pidämme tätä tunnustuksena osaamisestamme.

Edustamme myös poikkeuksellista kokemusta. Olemme kiertäneet maailmalla globaalien jättien johtotehtävissä, kasvattaneet ja myyneet perustamiamme yrityksiä sekä luotsanneet asiantuntija- ja palveluyrityksiä omien alojensa huipulla. Meiltä löytyy sekä akateemista täsmäosaamista että käytännön koettelemaa elämänkokemusta. 

Innostumme kuitenkin eniten asiakkaiden haasteiden ratkomisesta. Tavoitteemme onkin tuoda jokaiseen toimeksiantoon ripaus jotain ekstraa.

Ei silti, emme ole kaikkia varten. Laskua ei tarvitse maksaa, jos asiakas ei ole tyytyväinen emmekä ole pystyneet tuottamaan arvoa.

..

Focus on strategy and leadership.

Rohjeta has become a trusted advisor in the field of strategic management consulting. A significant proportion of our income comes from outside of Finland – we consider this a testament to our professional expertise.

Rohjeta represents extensive experience and unique expertise. We have worked in management positions at large global companies across the world. We also have experience in growing and selling businesses and we have provided consultation services to various field-leading expert and service companies. We possess expert knowledge, practical skills and experience. 

Solving the challenges of our customers is what drives us the most. Our aim is to always bring something extra to the table.

However, we may not be the right fit for everyone. If we fail to create value for your company and you are not satisfied with our work, you do not need to pay – you only pay for the results you receive.

....

 
 

....Yhteystiedot..CONTACT....

Kimmo Suominen  \   +358 44 501 0612  \  kimmo.suominen@rohjeta.com

Jouni Heinonen  \  +358 40 500 0548  \  jouni.heinonen@rohjeta.com

Jussi Heimonen  \  +358 40 580 7548  \  jussi.heimonen@rohjeta.com

Timo Johansson  \  +358 40 550 8027  \  timo.johansson@rohjeta.com


 

Rohjeta OFFICE: Innovation House Finland, Tekniikantie 2, Espoo

 
Rohjeta_main_tausta.jpg
 
 
 
....Digitaalinen murros muuttaa toimialojen ansaintalogiikkaa. Esimerkiksi teollinen internet tulee mullistamaan tavan, jolla tuotantoa tehdään – vaikutusten laajuutta verrataan neljänteen teolliseen vallankumoukseen. .. We bring to the market a specialist company whose services we would have wanted to utilize ourselves as business executives.
....
 
fi
en